ZAKLADANIE SPOLOČNOSTI, READY MADE SPOLOČNOSTI, ZMENY V SPOLOČNOSTI

VIRTUÁLNE SÍDLO V BRATISLAVE, KRÁTKODOBÝ PRENÁJOM MIESTNOSTI NA OBCHODNÉ STRETNUTIE

BACK OFFICE, OUTSOURCING, ONLINE CLOUD PODPORA

SKLADOVANIE DOKLADOV, VEDENIE ÚČTOVNÍCTVA, DAŇOVÝ AUDIT,